TOPlist
ÚVODNÍ STRÁNKA > OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky a reklamační řád


Obchodní podmínky:

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

Jiří Vrána, se sídlem Na Valentince 8, 150 00 Praha 5, IČ: 87849976, DIČ: CZ7311180624,

registrovaný v Živnostenském rejstříku živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 5, č.j.: ZIV/U10413/2011/Svo, ze dne 16.05.2011


a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Smluvní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí občan. zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Adresa pro písemnou komunikaci a adresa kamenné provozovny: Tisk-ink.cz,  Lidická 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.
Bankovní spojení: 5555590000/5500


Vymezení pojmů

Prodávající
:
Jiří Vrána, se sídlem Na Valentince 8, 150 00 Praha 5, IČ: 87849976, DIČ: CZ7311180624,
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky. Zákazníkem  internetového obchodu www.tisk-ink.cz je kupující.
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kontaktní adresou pro veškerou komunikaci, řešení reklamací a zasílání zboží zpět je adresa provozovny:
Tisk-ink.cz,  Lidická 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, e-mail: obchod@tisk-ink.cz , telefon: 606 632 732


Úvodní ustanovení a kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím.
Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem z adresy
obchod@tisk-ink.cz (popř. také i SMS zprávou)
na zadaný e-mail v objednávce.
Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

V případě technických problémů nebo pokud se nedaří kupujícímu vystavit objednávku prostřednictvím internetového obchodu, může kupující kontaktovat prodávajícího formou
e-mailu na adrese obchod@tisk-ink.cz či telefonicky na čísle 606 632 732 a prodávající vystaví objednávku manuálně a následně ji kupujícímu potvrdí formou e-mailu.

V internetovém obchodě www.tisk-ink.cz je možné provést registraci.
Registrace ovšem není povinná, kupující můžete nakoupit i jako neregistrovaný zákazník.
Registrací však získá kupující tyto např. tyto výhody:
- kontaktní údaje již nebude muset při příští objednávce  vyplňovat znovu, po přihlášení se vyplní automaticky
- může sledovat své objednávky a kontrolovat v jakém stavu vyřízení se nachází
- získá věrnostní slevu 5% na zboží od třetího uskutečněného, resp. ukončeného nákupu
Podrobnější informace k věrnostním slevám jsou uvedeny na internetových stránkách ZDE, kde zároveň může kupující provést registraci.
Registraci může kupující provést také až v průběhu objednávkového procesu.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Zrušení či změnu  objednávky (změna druhu či počtu zboží, kontaktní a doručovací údaje, druhy plateb a dopravy apod.) je možné provést pouze v případě, pokud ještě nebyla objednávka expedována  a to formou e-mailu na adrese obchod@tisk-ink.cz, popřípadě telefonicky na čísle 606 632 732.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu (následuje za obchodními podmínkami), a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytované  zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky „Darovací smlouvy“ a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Dodací a platební podmínky

Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.
Objednávka je přijata prodávajícím ihned po kliknutí na tlačítko „Dokončit objednávku“. Potvrzení objednávky, resp. kupní smlouvy obdrží kupující obratem na e-mail uvedený v objednávce.
Tento e-mail je generován automaticky, proto je nutné aby kupující uvedl správný formát e-mailové adresy bez chyb. V opačném případě nemůže být potvrzení objednávky kupujícímu doručeno.
Po překontrolování správnosti údajů a obsahu je objednávka předána k expedici nebo připravena k vyzvednutí na prodejně.
Při zjištění nedostatků či nepřesností v objednávce (či v kontaktních údajích) je kupující kontaktován prodávajícím telefonicky nebo e-mailem.

Kupující má tyto možnosti plateb:
- dobírkou
- předem na bankovní účet, který je uveden v elektronicky potvrzené  objednávce vč. variabilního symbolu a době splatnosti
v hotovosti či platební kartou na kamenné provozovně při osobním odběru

Pro dodání objednaného zboží využívá prodávající společnosti:
- Česká pošta -
doporučená obálka: obvyklé dodání 1-3 pracovní dny od expedice, doporučený balíček | cenný balík: obvyklé dodání 2-4 pracovní dny od expedice
 
(po odeslání zboží bude zákazníkovi zaslán informační e-mail s URL odkazem na stránky České pošty kde může kupující  „pohyb“ zásilky sledovat)
- PPL balíková služba - dodání následující pracovní  den od expedice
 
(po odeslání zboží zasílá společnost PPL informační e-mail s detaily o doručení zásilky, zpravidla také zasílá v den doručení informační SMS, popř. zavolá řidič)

Objednávky prodávající expeduje:
- Česká pošta - platba dobírkou - max. do 2 pracovních dnů, obvykle týž provozní den pokud je objednávka provedena do 17:30 v pracovní den
- Česká pošta - platba předem na účet - max. do 2 pracovních dnů od obdržení platby, obvykle týž pracovní den
- PPL balíková služba -
platba dobírkou - objednávky uskutečněné v pracovní den do 14:00 jsou obvykle expedovány týž den, objednávky po 10:00 následující pracovní den
- PPL balíková služba - platba předem na účet - obvykle týž pracovní den pokud je platba připsána na účet do 14:00, jinak následující pracovní den

Ceník poštovného a balného:

Česká pošta - doporučená obálka:
- tuto nejlevnější a nejrychlejší variantu e-shop automaticky nabídne při objednávce zboží, které lze vložit do bublinkové obálky, popř. do kartónové obálky s tloušťkou do 5cm
- do této kategorie patří všechny inkoustové náplně, resetery čipů,
fotokarty 10x15cm do 5ks a 13x18cm do 3ks, fotopapíry A4 do 1ks, lahvičky s inkousty do 9ks
  55 Kč při platbě předem na bankovní účet
+44 Kč příplatek při platbě dobírkou
Při objednávce zboží v hodnotě nad 1.999 Kč ZDARMA.

Česká pošta - doporučený balíček:
- tuto variantu e-shop automaticky nabídne při objednávce zboží, které již nelze vložit do bublinkové obálky, ale pouze do krabice která zároveň splňuje limity České pošty pro levnější produkt  "Doporučený balíček" (váha a/nebo cena zboží)
- do této kategorie patří mj. laserové tonery do 1ks (popř. laserové zobrazovací jednotky) nebo např. kombinace zboží, které je limitováno počty kusů na bublinkovou obálku
  85 Kč při platbě předem na bankovní účet
+44 Kč příplatek při platbě dobírkou
Při objednávce zboží v hodnotě nad 1.999 Kč ZDARMA.

Česká pošta - cenný balík:
- tuto variantu e-shop automaticky nabídne při objednávce zboží, které již nelze zaslat jako výše uvedený "Doporučený balíček", tedy nesplňuje limity České pošty (váha a/nebo cena zboží) pro výše uvedený produkt
- do této kategorie patří mj. laserové tonery 2ks a více nebo např. fotopapíry A4 od 3ks a více apod.

125 Kč při platbě předem na bankovní účet
+44 Kč příplatek při platbě dobírkou
Při objednávce zboží v hodnotě nad 1.999 Kč ZDARMA.


 
PPL - balíková služba:
- tuto variantu e-shop automaticky nabídne vždy k výše uvedeným variantám dopravy
- dále tuto variantu e-shop automaticky nabídne při nákupu fotopapírů A3
  99 Kč při platbě předem na bankovní účet
+24 Kč příplatek při platbě dobírkou kurýrovi
Při objednávce zboží v hodnotě nad 1.999 Kč ZDARMA.


Poznámka:
Snahou Tisk-ink.cz je nabídnout zákazníkovi v případě České pošty nejlevnější a nejrychlejší variantu dopravy. Po několikaleté zkušenosti s Českou poštou je to bezesporu varianta doporučené obálky do 5cm výšky, která zpravidla dorazí i do druhého pracovního dne. To ovšem neplatí u balíků, které dorazí zákazníkovi v rozmezí dvou až pěti dnů (zpravidla do tří dnů). Naprostou většinu prodávaného zboží ( INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ,FOTOKARTY apod.) lze zaslat v bublinkové obálce, popř. v kartonové obálce do 5cm výšky. Proto Tisk-ink.cz nechce zákazníkovi zbytečně nabízet pouze dražší variantu balíku. Toto ovšem neplatí u fotopapírů A4 (nad dva kusy balení), u většího počtu lahviček se samostatným inkoustem a pochopitelně u laserových tonerů, popř. u kombinací různých druhů produktů - v těchto případech už lze zboží zaslat pouze jako balík. Primárně se systém e-shopu snaží zákazníkovi nabídnout variantu "Doporučená obálka". Nicméně systém nelze spolehlivě nastavit tak, aby rozpoznal hranici kdy je zboží (resp. množství či kombinace objednaného zboží) nutno zaslat již v balíku.

V těchto případech Tisk-ink.cz pochopitelně GARANTUJE, že balík bude zákazníkovi poslán za původní nižší cenu - tedy za cenu "Doporučená obálka".
Zároveň Tisk-ink.cz GARANTUJE, že zákazník nebude před expedicí zboží kontaktován ve snaze domluvit s ním vyšší cenu/variantu dopravy, protože jej nelze vložit do obálky.


Osobní odběr na prodejně:
při osobním odběru není účtován žádný poplatek
místem osobního odběru je prodejna: Tisk-ink.cz,  Lidická 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Objednávky s platbou hotově nebo kartou na prodejně:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady  upravuje  reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek.


Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené  předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího poštou (na adresu kamenné provozovny) či e-mailem na adresu obchod@tisk-ink.cz , že odstupuje od smlouvy, nejlépe s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti na kamenné provozovně.
Náklady na vrácení zboží jsou v na straně kupujícího.

Adresa provozovny pro zaslání zboží zpět: Tisk-ink.cz, Lidická 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový elektronický formulář, umístěný prodávajícím na internetových stránkách ZDE.
Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení (formou e-mailu) o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář v listinné podobě, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
Formulář je (v programu Microsoft Word) ke stažení ZDE.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@tisk-ink.cz.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
Pokud to již není dobře možné (např. zboží bylo spotřebitelem částečně spotřebováno nebo zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14-ti denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího (společně se vzorovým formulářem) ZDE.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Provozovatel obchodu Jiří Vrána je ve veřejném registru Úřadu na ochranu osobních údajů veden pod registračním číslem: 00050509.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Mimosoudní řešení sporů

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody
s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele.
Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@tisk-ink.cz
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a novinek.
Pokud se zasíláním nesouhlasí, může takto učinit „odkliknutím“ příslušného pole v průběhu objednávkového procesu.
Z odběru se také může kdykoliv odhlásit ZDE.
Odkaz na odhlášení ze zasílání je také součástí každého obchodního sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamační řád:

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“
a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Prodávající:
Jiří Vrána, se sídlem Na Valentince 8, 150 00 Praha 5, IČ: 87849976, DIČ: CZ7311180624,
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky.
Zákazníkem našeho internetového obchodu www.tisk-ink.cz je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Nad rámec zákona nabízí prodávající 100% záruku spokojenosti na prodávané produkty.
Pokud není spotřebitel s výrobkem úplně spokojen, může zaslat zboží zpět (NE na dobírku, ale jako doporučenou zásilku) a prodávající vrátí peníze za zboží zpět.
Vrácenou peněžní částku za zboží Vám převedeme na účet do 14-ti dnů od obdržení produktu zpět.
Číslo bankovního účtu, kam máme zaslat částku, nám přiložte k zásilce nebo napište na náš e-mail.
Před zasláním zboží zpět nás, prosím, nejdříve kontaktujte na obchod@tisk-ink.cz 
Zboží lze též vrátit spotřebitel na kamenné provozovně a peníze mu budou vráceny v hotovosti.

ZÁRUKU SPOKOJENOSTI LZE UPLATNIT MAXIMÁLNĚ DO JEDNOHO MĚSÍCE OD ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ.
ZÁRUKU SPOKOJENOSTI NELZE UPLATNIT POKUD DOŠLO K POŠKOZENÍ ZBOŽÍ ZE STRANY KUPUJÍCÍHO.

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI SE NEVZTAHUJE NA ORIGINÁLNÍ NÁPLNĚ.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu/ doklad o zaplacení), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list, resp. faktura/doklad o zaplacení musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.
Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřební materiál


Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno.
Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle § 2167 odst. B (Občanský zákoník 89/2012 Sb.) nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.
Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniklá vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.
Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
Výše uvedená obvyklá životnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této životnosti dovolávat.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době.
Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení  zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Zpravidla jsou reklamace vadného/nefunkčního zboží, ve většině případů (např. když je naprosto zjevné, že se jedná o vadné zboží) řešeny okamžitou výměnou na kamenné provozovně či zasláním poštou/kurýrem, popř, vrácením částky za zboží.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na kamenné provozovně:
Tisk-ink.cz, Lidická 4, 150 00 Praha 5.

Způsob uplatnění reklamace:
Reklamaci lze uplatnit osobně i písemně, popř. e-mailem na adrese: obchod@tisk-ink.cz
Reklamované zboží nedoporučujeme zasílat na adresu provozovatele, ale na adresu kamenné provozovny:
Tisk-ink.cz, Lidická 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

Zboží určené na reklamaci musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou.

V krátkém průvodním dopise/popř. e-mailu je vhodné zaslat/resp. uvést:
-  s
tručný popis závady, případně ukázku vadného tisku, druh a označení zboží
- požadavek na způsob vyřízení reklamace
- kopii dokladu o zaplacení
- kontakt na kupujícího, který bude sloužit pro vyrozumění o vyřízení reklamace.

Spotřebitel může také využít reklamační list, který je ke stažení ZDE.

Zpravidla jsou reklamace vadného/nefunkčního zboží, ve většině případů (např. když je naprosto zjevné, že se jedná o vadné zboží) řešeny okamžitou výměnou na provozovně či zasláním poštou/kurýrem, popř, vrácením částky za zboží.

Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
Prodávající vydá písemné (popř. e-mailové) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.tisk-ink.cz od 1.1. 2014.
Obsah košíku
0 kusů
0
košík
Registrace    Přihlášení
DOTAZYO TISK-INK.CZKONTAKTY A PRODEJNAODSTOUPENÍ OD SMLOUVYRADY A NÁVODYOBCHODNÍ PODMÍNKY